(Kṛṣṇa) Deva! Bhavantaṁ Vande

(Alle eer aan Heer Kṛṣṇa)

Śrīla Rūpa Gosvāmī

man-mānasa-madhukaram arpaya nija-pada-paṅkaja-makarande (1)

O Kṛṣṇa! O Deva! I am offering a prayer to You. Kindly place the bee of my mind within the honey of Your lotus feet.

O Kṛṣṇa! O Deva! Ik bid tot U. Hecht alstublieft de bij van mijn geest aan de nectar van uw lotusvoeten.

yadyapi samādhiṣu vidhir api paśyati na tava nakhāgra-marīcim
idam icchāmi niśamya tavācyuta! tad api kṛpādbhuta-vīcim (2)

Although Brahmā in full samādhi cannot catch a glimpse of even a ray of the effulgence emanating from the tips of Your toenails, still, O Acyuta, having heard of the waves of Your astonishing mercy, I long to receive Your grace.

Hoewel Brahmā in zijn diepste samādhi zelfs geen glimp van een straal van de glimmende toppen van Uw teennagels weet op te vangen, O Acyuta, blijf ik na het horen over de golven van Uw wonderbaarlijke genade, naar Uw zegen verlangen.

bhaktir udañcati yadyapi mādhava! na tvayi mama tila-mātrī
parameśvaratā tad api tavādhika-durghaṭa-ghaṭana-vidhātrī (3)

O Mādhava, although I don’t possess even a sesame seed of bhakti for You, still, since You are the Supreme Controller, You can make the impossible possible.

O Mādhava, hoewel er in mij voor U niet eens een sesamzaadje bhakti opkomt, kunt U door Uw verheven Oppermacht het onmogelijke mogelijk maken.

ayam avilolatayādya sanātana! kalitādbhuta-rasa-bhāram
nivasatu nityam ihāmṛta-nindini-vindan madhurima-sāram (4)

O Sanātana, because Your lotus feet are filled with the most wonderful rasa, let the bee of my mind always reside unwaveringly in that nectar, which puts everything else to shame, for they are the essence of all sweetness.

O Sanātana, Uw lotus voeten overvloeien van uiterst wonderbaarlijke rasa, laat daarom de bij van mijn geest zich altijd hechten aan deze nectar, die al het andere doet verbleken, want ze zijn de essentie van alle zoetheid.

Bron: Śrī Gauḍīya Gīti-guccha, 6e editie
Vertaling: door de leerlingen van Śrīla Prabhupāda en Śrīla Bhaktivedānta Nārāyaṇa Mahārāja
Compositie: Dāmodara dāsa

error: Content is protected !!