‘Gaurāṅga’ Bôlite Ha’be

Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura

‘gaurāṅga’ bôlite ha’be pulaka śarīra
‘hari hari’ bôlite nayane ba’be nīra (1)

When will the hair on my body stand on end upon chanting, “Gaurāṅga”? When will my eyes overflow with tears upon chanting, “Hari Hari”?

Wanneer zal mijn haar recht overeind staan als ik “Gaurāṅga” zing? Wanneer zal er een tranenvloed uit mijn ogen stromen als ik, “Hari Hari” zing?

āra kabe nitāi-cā̃der karuṇā hôibe
saṁsāra-vāsanā mora kabe tuccha ha’be (2)

And when will the moon-like Nityānanda Prabhu bestow His mercy upon me? When will my material desires become insignificant?

En wanneer zal ik de genade van de maanachtige Nityānanda Prabhu ontvangen? Wanneer zal ik de zinloosheid van mijn gehechtheid aan vergankelijke zaken inzien?

viṣaya chāḓiyā kabe śuddha ha’be mana
kabe hāma herabô śrī vṛndāvana (3)

When will my mind become purified by renouncing material enjoyment? When will I behold Śrī Vṛndāvana?

Wanneer zal ik afstand doen van materieel zingenot en mijn geest zuiver worden? Wanneer zal ik Śrī Vṛndāvana aanschouwen?

rūpa-raghunātha-pade haibe ākuti
kabe hāma bujhabô se ĵugala-pīriti (4)

When will I develop eagerness for the lotus feet of Śrīla Rūpa Gosvāmī and Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī, by whose mercy, I will be able to understand the love (prīti) of the Divine Couple?

Wanneer zal ik sterk verlangen naar de lotusvoeten van Śrīla Rūpa Gosvāmī en Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī, en dan door hun genade, in staat zijn de liefde (prīti) van het Goddelijk Paar te begrijpen?

rūpa-raghunātha-pade rahu mora āśa
prārthanā karôye sadā narottama dāsa (5)

“Let all my hopes and aspirations remain at the lotus feet of Śrī Rūpa and Śrī Raghunātha dāsa.” This is the constant prayer of Narottama dāsa.

Narottama dāsa bidt, “Laat al mijn hoop en dromen altijd gevestigd zijn op de lotusvoeten van Śrī Rūpa en Śrī Raghunātha dāsa.”

Bron: Śrī Gauḍīya Gīti-guccha, 6e editie
Vertaling: door de leerlingen van Śrīla Prabhupāda en Śrīla Bhaktivedānta Nārāyaṇa Mahārāja
Compositie: Dāmodara dāsa

error: Content is protected !!