Bid altijd tot Kṛṣṇa, Mahāprabhu, en Nityānanda Prabhu: “Ik ben een grote overtreder en diep gevallen. Ik heb zoveel overtredingen tegenover ontelbare levende wezens begaan. O Kṛṣṇa, wat moet ik doen?” Berouwvol Hare Kṛṣṇa chanten is de enige manier. Als een groot probleem zich voordoet, probeer dan te chanten. Dit is de enige manier; er is geen andere weg. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura schreef het volgende gebed in zijn lied, Gopīnātha (vers 1):

gopīnāth, mama nivedana śunô, viṣayī durjana,
sadā kāma-rata, kichu nāhi mora guṇa (1)

“O Gopīnātha, hoor alstublieft mijn smeekbede. Ik ben zondig, materialistisch van aard, en ik heb geen goede eigenschappen.”

Men dient altijd op deze manier te bidden. Als men alleen werk doet om in het eigen levensonderhoud te voorzien dan zal men niet in staat zijn om zo te doen; maar men dient te proberen. Geef niet op.

— Śrīla Bhaktivedānta Nārāyaṇa Mahārāja New Braja, Badger, CA: Juni 1, 2002

harer nāma harer nāma, harer nāmaiva kevalam
kalau nāsty eva nāsty eva, nāsty eva gatir anyathā

‘In dit tijdperk van strijd en hypocrisie is het chanten van de heilige naam van de Heer de enige manier om verlost te worden. Er is geen andere weg. Er is geen andere weg. Er is geen andere weg.’

http://www.vedabase.com/nl/bg/6/11-12

error: Content is protected !!