Śrī Vṛndāvana-dhāma wordt boven alles verheerlijkt omdat dit het eeuwige oord is van het goddelijke en betoverende spel en vermaak van Svayam Bhagavān Vrajendra-nandana Śrī Kṛṣṇa, die de belichaming van rasa en de volkomen verpersoonlijking van majesteit en zoetheid is. Śrī Vṛndāvana is gezalfd met het verheven spel en vermaak van Mahābhāva-mayī Śrīmatī Rādhikā en Rasarāja Śrī Kṛṣṇa. Door er te verblijven en er sādhana en bhajana te beoefenen kunnen sādhaka’s dit bovenzinnelijk spel en vermaak makkelijk in hun hart geopenbaard krijgen. De vastberadenheid om in Vraja te wonen, zoals aan de dag gelegd door de zes Gosvāmī’s, kent haar weerga niet. In zijn Śrī Vṛndāvana-mahimāmṛta (Śataka 12.78) zegt Śrīla Prabodhānanda Sarasvatī:

śrī-vṛndāvana mama pāvanaṁ tvam eva
śrī-vṛndāvana mama jīvanaṁ tvam eva
śrī-vṛndāvana mama bhūṣanaṁ tvam eva
śrī-vṛndāvana mama sad-yaśas tvam eva

O Vṛndāvana, U bent mijn loutering! O Vṛndāvana, U bent mijn leven! O Vṛndāvana, U bent mijn sieraad! O Vṛndāvana, U bent mijn deugd en roem!

In zijn Stavāvalī (Sva-niyama daśakam 2) zegt Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī:

na cānyatra kṣetre hari-tanu-sanāthe ’pi sujanād
rasāsvādaṁ premṇā dadhad api vasāmi kṣaṇam api
samaṁ tv etad grāmyāvalibhir abhitanvann api kathāṁ
vidhāsye saṁvāsaṁ vraja-bhuvana eva pratibhavam

In deze śloka ontvouwt Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī vol liefde diep geloof in Vraja-dhāma. Vol onwankelbare vastberadenheid om in Vraja te wonen zegt hij, “Zelfs indien in een andere dhāma de Śrī Vigraha van Śrī Kṛṣṇa aanwezig is en er gelegenheid bestaat om vol liefde van de hari-kathā te genieten die uit de mond van verheven toegewijden stroomt, wil ik er zelfs geen ogenblik verblijven. Maar zelfs als ik er in gezelschap van lomperiken zou moeten verkeren, die alleen over wereldse aangelegenheden praten, zal ik leven in, leven uit in Vraja-bhūmi willen wonen.”

Bron: Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhu-bindu, 3e editie
Vertaling: door de leerlingen van Śrīla Prabhupāda en Śrīla Bhaktivedānta Nārāyaṇa Mahārāja
Compositie: Dāmodara dāsa
Image/Art made possible by Pixabay.com

error: Content is protected !!