Janama Saphala Tā’ra

Śrīla Bhaktivinoda ṭhākura

janama saphala tā’ra, kṛṣṇa daraśana ĵā’ra,
bhāgye hôiyāche eka-bāra
vikaśiyā hṛn-nayana, kôri’ kṛṣṇa daraśana,
chāḓe jīva cittera vikāra (1)

That person’s birth is successful if, by good fortune, he has Kṛṣṇa’s darśana just once. By seeing Kṛṣṇa with the opened eyes of the heart, the jīva abandons all perversions of consciousness.

Iemand is gezegend als hij slechts één keer Kṛṣṇa’s darśana heeft. De jīva die liefde voor Kṛṣṇa ontwikkeld heeft is in staat Hem met de ogen te aanschouwen, en alle materiële onzuiverheid die hij heeft opgelopen wordt weggenomen.

vṛndāvana-keli-catur vanamālī
tri-bhaṅga-bhaṅgima-rūpa, vaṁśī-dhārī aparūpa,
rasamaya nidhi, guṇa-śālī (2)

Bedecked with garlands of forest flowers, He [Kṛṣṇa] expertly engages in amorous enjoyment in Vṛndāvana. Standing in His threefold bending form and holding His flute, He displays unparalleled beauty. He is an ocean of nectarean mellows and a reservoir of all good qualities.

Hij [Kṛṣṇa] draagt slingers van bosbloemen, en heeft zijn liefdesspel in Vṛndāvana. Zijn wondermooie gedaante is drievoudig gebogen en in Zijn hand houdt Hij een fluit. Hij is de oneindige oceaan van zoetheid en een bron van alle goede eigenschappen.

varṇa nava-jaladhara, śire śikhi-piccha-vara,
alakā tilaka śobhā pāya
paridhāne pītavāsa, vadane madhura hāsa,
henô rūpa jagata mātāya (3)

His bodily complexion is the colour of a fresh rain cloud, He wears a great peacock feather on His head, and His forehead is beautifully decorated with marks of sandalwood paste. Wearing yellow garments and smiling sweetly, He maddens the whole world with His beauty.

Hij heeft de kleur van een verse regenwolk, Hij draagt een pauwenveer op Zijn hoofd en op Zijn voorhoofd is sandelhoutzalf fraai aangebracht. Hij is gehuld in gele kleding en Hij glimlacht vriendelijk, en het hele universum is in de ban van Zijn schoonheid.

indranīla-jini’, kṛṣṇa-rūpa-khāni,
heriyā kadamba-mūle
mana ucāṭana, nā cale caraṇa,
saṁsāra gelāma bhule (4)

When I see that form of Kṛṣṇa, whose beauty defeats the dark blue indranīla jewel (sapphire), standing under a kadamba tree, my mind becomes unsteady. My feet cannot move and I forget my material existence.

Als ik Kṛṣṇa’s vorm aanschouw, wiens adembenemende schoonheid het donkerblauwe indranīla juweel (saffier) doet verbleken, staande onder een kadamba boom, dan wordt mijn geest in beroering gebracht. Ik kan dan niet verder lopen en ik vergeet spontaan mijn werelds bestaan.

(sakhī he) sudhāmaya, se rūpa-mādhurī
dekhile nayana, haya acetana,
jhare premamaya vāri (5)

O sakhī! His sweet form is full of nectar. If the eyes behold that form, one falls unconscious and tears of love stream from them.

O sakhī! Zijn prachtige gedaante bestaat geheel uit nectar. Als iemand deze vorm met zijn ogen aanschouwt dan raakt hij bewusteloos en beginnen de tranen van liefde te stromen.

kibā cūḓā śire, kibā vaṁśī kare,
kibā se tri-bhaṅga-ṭhāma
caraṇa-kamale, amiyā uchale,
tāhāte nūpura-dāma (6)

How wonderful is the peacock-feather crown on His head! How wonderful is the flute in His hands! How wonderful is His threefold bending form! His lotus feet overflow with nectar and are bound with ankle bells.

Hoe mooi prijkt de kroon van pauwenveren op zijn hoofd! Hoe aantrekkelijk is Hij met de fluit in Zijn handen! Hoe prachtig is Zijn drievoudig gebogen gedaante! Zijn lotusvoeten overvloeien van nectar en Hij draagt enkelbelletjes aan Zijn voeten.

sadā āśā kôri’, bhṛṅga-rūpa dhôri’,
caraṇa-kamale sthāna
anāyāse pāi, kṛṣṇa-guṇa gāi,
āra nā bhajibô āna (7)

I always desire to take the form of a bee and attain shelter at His lotus feet. I shall readily sing of Kṛṣṇa’s glories and never worship any other.

Ik bid dat ik de gedaante van een hommel mag ontvangen, zodat ik eeuwig bij Zijn lotusvoeten mag verblijven. Op die plek zal ik niets anders dan Kṛṣṇa’s glories onophoudelijk zingen.

Bron: Śrī Gauḍīya Gīti-guccha, 6e editie
Vertaling: door de leerlingen van Śrīla Prabhupāda en Śrīla Bhaktivedānta Nārāyaṇa Mahārāja
Compositie: Dāmodara dāsa

error: Content is protected !!