Victory Invocation (Heilzame Aanroeping)

Śrī Śrī Guru-Gaurāṅga-Gāndharvikā-Giridhārī-Rādhā-Vinoda-bihārījī kī jaya!
Nitya-līlā-praviṣṭa oṁ viṣṇupāda aṣṭottara-śata Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja kī jaya!
Nitya-līlā-praviṣṭa oṁ viṣṇupāda aṣṭottara-śata Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī Mahārāja kī jaya!
Nitya-līlā-praviṣṭa oṁ viṣṇupāda aṣṭottara-śata Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Svāmī Mahārāja kī jaya!
Nitya-līlā-praviṣṭa oṁ viṣṇupāda aṣṭottara-śata Śrī Śrīmad Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja kī jaya!
Nitya-līlā-praviṣṭa oṁ viṣṇupāda aṣṭottara-śata Śrī Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Prabhupāda kī jaya!
Nitya-līlā-praviṣṭa oṁ viṣṇupāda paramahaṁsa bābājī Śrī Śrīla Gaura-kiśora dāsa Gosvāmī Mahārāja kī jaya!
Nitya-līlā-praviṣṭa oṁ viṣṇupāda saccidānanda Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura kī jaya!
Nitya-līlā-praviṣṭa oṁ viṣṇupāda vaiṣṇava-sārvabhauma Śrīla Jagannātha dāsa Bābājī Mahārāja kī jaya!
Śrī-gauḍīya-vedāntācārya Śrīla Baladeva Vidyābhūṣaṇa Prabhu kī jaya!
Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura kī jaya!
Śrīla Narottama-Śrīnivāsa-Śyāmānanda prabhu-traya kī jaya!
Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī prabhu kī jaya!
Śrī Rūpa, Sanātana, Bhaṭṭa Raghunātha, Śrī Jīva, Gopāla-bhaṭṭa, Dāsa Raghunātha ṣaḍ-gosvāmī-prabhu kī jaya!
Śrī Śvarūpa Dāmodara-Rāya Rāmānandādi śrī-gaura-pārṣada-vṛnda kī jaya!
Nāmācārya Śrīla Haridāsa Ṭhākura kī jaya!
Prema-se kaho Śrī Kṛṣṇa Caitanya Prabhu Nityānanda Śrī Advaita Gadādhara Śrīvāsādi Gaura-bhakta-vṛnda kī jaya!
Śrī Antardvīpa Māyāpura, Sīmantadvīpa, Godrumadvīpa,
Madhyadvīpa, Koladvīpa, Ṛtudvīpa, Jahnudvīpa, Modradrumadvīpa, Rudradvīpātmaka Śrī Navadvīpa-dhāma kī jaya!
Śrī Śrī Rādhā-Kṛṣṇa gopa-gopī-go-govardhana-dvādaśa vanātmaka Śrī Vraja-maṇḍala kī jaya!
Śrī Rādhā-kuṇḍa-Śyāma-kuṇḍa-Gaṅgā-Yamunā-Tulasī-Bhakti-devī kī jaya!
Śrīmatī Vṛnda-devī kī jaya!
Śrī Paurṇamāsī yoga-māyā kī jaya!
Śrī Gopīśvara Mahādeva kī jaya!
Śrī Jagannātha-Baladeva-Subhadrā-Sudarśana-cakrajī kī jaya!
Śrī Kṣetra-maṇḍala kī jaya!
Sarva-vighna-vināśakārī Śrī Nṛsiṁhadeva kī jaya!
Bhakta-pravara Śrī Prahlāda Mahārāja kī jaya!
Cāri-sampradāya kī jaya! Cāri-ācārya kī jaya!
Ākara maṭha-rāja Śrī Caitanya Maṭha kī jaya!
Śrī Śrī Keśavajī Gauḍīya Maṭha aura anyānya śākhā maṭha samūha kī jaya!
Grantha-rāja Śrīmad-Bhāgavatam kī jaya!
Śrī-harināma-saṅkīrtana kī jaya!
Ananta-koṭi vaiṣṇava-vṛnda kī jaya!
Samāgata bhakta-vṛnda kī jaya!
Śrī-gaura-premānande! hari hari bol!

The gopīs sing, “jayati te ‘dhikaḿ janmanā vrajaḥ.” Jayati means to become glorious or victorious. When we call out, “Gurudeva kī jaya ho!” or “Tulasī-devī kī jaya ho!” we are expressing our hope that they will have victory. The victory of one party automatically implies defeat of the opposing party. He who is conquered is captured and imprisoned by the victor and, having come under his full control, is bound to carry out his every order.
The heart and mind of a conditioned soul are in battle with Śrī Hari, guru, Vaiṣṇavas, Vṛnda-devī, and all other transcendental personalities. A conditioned soul who aspires to be a devotee laments his condition and prays, “My uncontrolled heart and mind are like demons, and therefore I have no desire to serve Kṛṣṇa, guru, and Vaiṣṇavas.”
“Gurudeva kī jaya!” actually means, “O Gurudeva, please conquer my rebellious heart and mind so that they have no choice but to obey your every command. O Gurudeva, having conquered my heart, do as you please with me. Make me your servant; make me yours.” (Gopī-gīta, text 1)

Veṇu-gopāla dāsa: Śrīla Gurudeva, while chanting japa, is it okay to chant the pañca-tattva mantra when we reach the end of a round?
Śrīla Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja: There is no rule or regulation for this, but you can do it. Before chanting harināma, first offer praṇāma to your guru, your guru-paramparā, Vṛndāvana-dhāma, Navadvīpa-dhāma, Jagannātha Purī-dhāma, and all other dhāmas and personalities mentioned in the jaya-dhvani prayers.
Then chant śrī kṛṣṇa caitanya, prabhu nityānanda, śrī advaita, gadādhara, śrīvāsādi gaura-bhakta-vrnda; and śrī rūpa, sanātana, bhaṭṭa raghunātha, śrī jīva, gopāla-bhaṭṭa, dāsa raghunātha; and then begin to chant harināma. After that, when you reach the end of a round, there is no rule or regulation regarding whether or not to utter the pañca-tattva mantra. If you do it, it is okay; if you don’t do, it is okay.

Devotee: Gurudeva, I want to ask if it’s okay to chant the pañca-tattva mantra [śrī kṛṣṇa caitanya, prabhu nityānanda, śrī advaita, gadādhara, śrīvāsādi gaura-bhakta-vrnda] on my japa beads?
Śrīla Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja: Why? What is the need?
Devotee: Because if we chant to Pañca-tattva, there is no aparādha.
Śrīla Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja: You can do this on another mālā [not tulasī-mālā]. The mahā-mantra is Rādhā-Kṛṣṇa. Pañca-tattva is Pañca-tattva. Nityānanda Prabhu is present in the pañca-tattva mantra, so how can both be together?*
Vrajanātha dāsa: Gurudeva, in ISKCON they are teaching that after finishing one mālā…
Śrīla Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja: Have I told you to do this? Do not follow what I have not instructed you to do. In kīrtana you can chant this.

*The tulasī-mālā, or string of 108 beads, represents Śrī Śrī Rādhā-Kṛṣṇa and the principle gopīs. Nityānanda Prabhu is Baladeva Himself. As Baladeva Prabhu does not remain with Kṛṣṇa when Kṛṣṇa is together with Śrī Rādhā and the gopīs, so Nityānanda Prabhu’s name, which is non-different from Nityānanda Prabhu Himself, is not chanted on the tulasī beads.

De gopīs zingen, “jayati te ‘dhikaḿ janmanā vrajaḥ.” Jayati betekent’ ‘glorierijk of zegerijk worden’. Wanneer we “Gurudeva kī jaya ho!” of “Tulasī-devī kī jaya ho!” roepen, dan uiten we onze hoop dat ze de overwinning behalen. De overwinning van een partij impliceert automatisch de nederlaag van de wederpartij. Wie door de overwinnaar gevangengenomen wordt is machteloos en is verplicht zijn medewerking te verlenen. Het hart en de geest van een geconditioneerde ziel zijn in strijd met Śrī Hari, guru, Vaiṣṇavas, Vṛnda-devī en alle andere transcendentale persoonlijkheden. Een geconditioneerde ziel die ernaar streeft om een toegewijde te worden ziet zijn toestand en bidt, “Mijn onbeheerste hart en geest zijn als demonen en daarom heb ik geen verlangen om Kṛṣṇa, guru en Vaiṣṇavas te dienen.”
“Gurudeva kī jaya!” betekent eigenlijk, “O Gurudeva, verover mijn opstandige hart en geest alstublieft, zodat zij geen andere keuze hebben dan te gehoorzamen. O Gurudeva, u heeft mijn hart veroverd, ik wil graag onder uw toezicht staan. Aanvaard me als Uw trouwe dienaar. (Gopī-gīta, text 1)

Veṇu-gopāla dāsa: Śrīla Gurudeva, Ik wil vragen of het goed is om de pañca-tattva mantra op mijn kralen te chanten als ik een rondgang op de mala heb beeindigd?
Śrīla Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja: Er is geen aanwijzing hiervoor, maar je mag het doen. Voordat je harināma doet, breng eerst praṇāma aan de guru, de guru-paramparā, Vṛndāvana-dhāma, Navadvīpa-dhāma, Jagannātha Purī-dhāma en alle andere dhāma’s en persoonlijkheden genoemd in de jaya-dhvani gebeden.
Chant vervolgens śrī kṛṣṇa caitanya, prabhu nityānanda, śrī advaita, gadādhara, śrīvāsādi gaura-bhakta-vrnda; en dan śrī rūpa, sanātana, bhaṭṭa raghunātha, śrī jīva, gopāla-bhaṭṭa, dāsa raghunātha; en begin dan met harināma te chanten. Er is geen aanwijzing bij het beëindigen van een rondgang op de mala om de pañca-tattva mantra te reciteren. Als je het doet, is het goed; als je dat niet doet, is het ook goed.

Toegewijde: Gurudeva, Ik wil vragen of het goed is om de pañca-tattva mantra [śrī kṛṣṇa caitanya, prabhu nityānanda, śrī advaita, gadādhara, śrīvāsādi gaura-bhakta-vrnda] op mijn kralen te chanten?
Śrīla Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja: Waarom?
Toegewijde: Want als we de Pañca-tattva mantra chanten, zullen onze aparādha’s (overtredingen) wijken. Er is geen aparādha.
Śrīla Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja: Je kunt dit doen op een andere mālā [niet op een tulasī-mālā]. De mahā-mantra is Rādhā-Kṛṣṇa, en Pañca-tattva is Pañca-tattva. Nityānanda Prabhu is aanwezig in de pañca-tattva mantra, dus hoe kunnen beide samen zijn?*
Vrajanātha dāsa: Gurudeva, In ISKCON leren ze het beëindigen van een rondgang op de mālā…
Śrīla Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja: Heb ik je gezegd om dit te doen? Volg niet wat ik je niet heb geleerd. In kīrtana mag men zo zingen.

*De tulasī-mālā of tulasī gebedssnoer met 108 kralen vertegenwoordigt Śrī Śrī Rādhā-Kṛṣṇa en de primaire gopī’s. Nityānanda Prabhu is Baladeva Zelf. Zoals Baladeva Prabhu niet blijft bij Kṛṣṇa wanneer Kṛṣṇa samen is met Śrī Rādhā en de gopī’s, zo wordt de naam van Nityānanda Prabhu, die niet verschillend is van Nityānanda Prabhu Zelf, niet op tulasī kralen gereciteerd.

Source (Bron): Śrī Gauḍīya Gīti-guccha/Gopī-gīta (Śrīla Bhaktivedānta Nārāyaṇa Mahārāja)
Vertaling: door de leerlingen van Śrīla Prabhupāda en Śrīla Bhaktivedānta Nārāyaṇa Mahārāja
Compositie: Dāmodara dāsa

error: Content is protected !!