pṛthivīte āche yata nagarādi grāma
sarvatra pracāra hoibe mora nāma

Caitanya-bhāgavata, Antya-khaṇḍa 4.126

In iedere stad en ieder dorp over de hele wereld zal het chanten van Mijn heilige naam worden gehoord.

kaler doṣa-nidhe rājann
asti hy eko mahān guṇaḥ
kīrtanād eva kṛṣṇasya
mukta-saṅgaḥ paraṁ vrajet

Hoewel dit tijdperk zo veel onvolkomenheden heeft — het is werkelijk een oceaan van onvolkomenheden — is er toch één enorm voordeel: enkel door het chanten van de Hare Kṛṣṇa-mantra kan men volledig gezuiverd worden en bevrijd raken van alle materiële ellende.

harer nāma harer nāma
harer nāmaiva kevalam
kalau nāsty eva nāsty eva
nāsty eva gatir anyathā

Chant de heilige naam, chant de heilige naam, chant de heilige naam van Kṛṣṇa. In deze tijd van strijd en angst bestaat er geen andere weg, geen andere weg, geen andere weg om godsbewustzijn te bereiken.

https://www.vedabase.com/nl/cat

śriyaḥ patir yajña-patiḥ prajā-patir
dhiyāṁ patir loka-patir dharā-patiḥ
patir gatiś cāndhaka-vṛṣṇi-sātvatāṁ
prasīdatāṁ me bhagavān satāṁ patiḥ

De prajā-pati is Heer Viṣṇu en Hij is de Heer van alle levende wezens, alle werelden, alle schoonheid en de beschermer van iedereen. De Heer heeft de materiële wereld geschapen om de geconditioneerde zielen in staat te stellen yajña’s te leren verrichten om Viṣṇu tevreden te stellen, zodat ze tijdens hun verblijf in de materiële wereld zonder zorgen een aangenaam leven kunnen leiden en, nadat ze dit materiële lichaam hebben opgegeven, kunnen binnengaan in het koninkrijk van God. Dat is het plan van de Heer voor de geconditioneerde ziel. Door het verrichten van yajña worden de geconditioneerde zielen geleidelijk aan Kṛṣṇa-bewust en worden ze in alle opzichten goddelijk.

In de Vedische teksten wordt voor het Tijdperk van Kali het saṅkīrtana-yajña (het chanten van de namen van God) aangeraden en Heer Caitanya introduceerde dit transcendentale proces om alle mensen in dit tijdperk te bevrijden. Saṅkīrtana-yajña en Kṛṣṇa-bewustzijn gaan heel goed samen. In Zijn vorm als toegewijde (als Heer Caitanya) wordt Heer Kṛṣṇa met een speciale verwijzing naar saṅkīrtana-yajña in het Śrīmad-Bhāgavatam (11.5.32) als volgt beschreven:

kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣākṛṣṇaṁ, sāṅgopāṅgāstra-pārṣadam
yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair, yajanti hi su-medhasaḥ

‘In dit Tijdperk van Kali zullen mensen die met voldoende intelligentie begiftigd zijn de Heer, die in het gezelschap van Zijn metgezellen is, vereren met het verrichten van het saṅkīrtana-yajña.’ Andere yajña’s die in de Vedische literatuur worden voorgeschreven zijn moeilijk te verrichten in dit Tijdperk van Kali, maar het saṅkīrtana-yajña is in alle opzichten makkelijk en subliem en wordt ook aangeraden in de Bhagavad-gītā (9.14).

https://www.vedabase.com/nl/bg/3/10

“Het water is vervuild, de lucht is vervuild, de ether is vervuild, al het andere is vervuild; en alle levensvormen sterven door vervuiling. Zoveel schadelijke stoffen in het water, en zoveel schadelijke stoffen in de lucht en daarom is er zoveel vrees.
“Wetenschappers willen de wereld redden van deze vervuiling, maar er zal een dag komen dat de hele oceaan vervuild zal zijn en dat alle vissen vergiftigd zullen zijn, en als iemand vis of voedsel uit de zee eet, zal hij komen te overlijden. In de naam van het redden van de landbouw sproeit men overal giftige stoffen om insecten te bestrijden, dat gif komt in de granen en alle voedsel raakt gecontamineerd. Door het eten van dit besmet voedsel wordt u ernstig ziek en zal u spoedig sterven.
“Zodra u iemand uitscheldt, iemand bekritiseert of met wie dan ook ruzie maakt, zullen die geluidsgolven in de ether terechtkomen en zich verplaatsen door het heelal. Zodra u onzin spreekt, zal het niet ‘tevergeefs’ zijn. Het zal zich via de ether overal verplaatsen.
“Een voorbeeld kan worden gegeven van een grote vijver. Als u een steen pakt en die in een vijver werpt, ontstaan er enkele golven en die raken alle uiteinden van de vijver. Dit universum is als een vijver en ether is overal in het universum. Wanneer men “Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare, Hare Rāma Hare Rāma, Rāma Rāma Hare Hare” zingt, zal deze ‘verspreiden’ en zoveel golven creëren, die overal terechtkomen – tot aan de uiteinden van de schepping – zullen deze zich verplaatsen en het hele universum zuiveren van alle vervuilingen.
“Kṛṣṇa is zo krachtig. Hij kan het hele universum in een oogwenk creëren en vernietigen, en opnieuw kan hij zoveel werelden creëren. Hij heeft al Zijn genade, vermogen en weelde gelegd in Zijn namen, en dit is waarom ze zo krachtig zijn. Zijn heilige namen verplaatsen zich heel snel door het universum door middel van golven en de vervuiling is meteen verdwenen.
“Het is u bekend dat de bomen, klimranken, dieren en insecten niet kunnen spreken. Ze kunnen onze taal niet begrijpen. Toch wordt alles – niet alleen mensen, maar bomen, klimranken en insecten overal in het universum – geraakt door deze krachtige naam, of ze zich hiervan bewust zijn of niet. En of ze zich daar nu wel of niet bewust van zijn; ze zullen geraakt worden. Als u bewust of onbewust vuur aanraakt, zal u verbrand worden. Evenzo zijn de namen erg krachtig. Ze zullen alles raken en zuiveren, of men zich bewust is van wat er gebeurt of niet.”

—Śrīla Bhaktivedanta Nārāyaṇa Mahārāja (augustus 2, 2002)
Walking with a Saint – Morning Walks and Conversations 2008
Image/Art made possible by Pixabay.com

error: Content is protected !!