Śrī Maṅgala Ārati

Śrī Śrīmad Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja

maṅgala śrī guru-gaura maṅgala mūrati
maṅgala śrī rādhā-kṛṣṇa-ĵugala-pirīti (1)

All glories to the auspicious forms of śrī guru and Śrī Gaura. All glories to the divine amorous love of Śrī Śrī Rādhā-Kṛṣṇa.

Alle eer aan de zegenrijke gedaantes van śrī guru en Śrī Gaura. Alle eer aan het zegenrijke liefdesspel van het Goddelijk Paar, Śrī Śrī Rādhā-Kṛṣṇa.

maṅgala niśānta-līlā maṅgala udaye
maṅgala ārati jāge bhakata-hṛdaye (2)

All glories to Their niśānta-līlā, which awakens all-auspiciousness. All glories to Their ārati ceremony, which awakens within the hearts of the devotees.

Alle eer aan Hun niśānta-līlā, die opperste voorspoed aan iedereen schenkt. Alle eer aan Hun ārati ceremonie, die in de harten van de toegewijden ontwaakt.

tomāra nidrāya jīva nidrita dharāya
tava jāgaraṇe viśva jāgarita haya (3)

During Your slumber, the jīvas remain sleeping in this world, but upon Your rising, the whole world awakens.

Tijdens Uw sluimer, bevinden de jīva’s zich in een diepe sluimering (diepe onwetendheid), maar wanneer U opstaat, wordt de hele wereld wakker (zodra U zich manifesteert in Hun hart, wordt alle tattva en alle siddhānta aan hen geopenbaard).

śubha dṛṣṭi karô ebe (prabhu) jagatera prati
jāguka hṛdaye sumaṅgalā rati (4)

[O Lord!] Bestow Your beneficent glance upon the world, just now. May that most auspicious rati awaken in my heart.

[O Heer!] Schenk de wereld nu Uw genadeblik. Moge die meest zegenrijke rati in mijn hart ontwaken.

mayūra-śukādi sāri katô pikarāja
maṅgala jāgara-hetu kôriche virāja (5)

Many peacocks, male and female parrots, cuckoos, and other birds are present to herald Your auspicious awakening.

Vele pauwen, mannetjes en vrouwtjes papegaaien, koekoeken, en andere vogels komen om Uw heilrijke ontwaking te bewerkstelligen.

sumadhura dhvani kare ĵatô śākhī-gaṇa
maṅgala śravaṇe bāje madhura kūjana (6)

The birds on the branches make the sweetest sounds. Their sweet chirping resounds auspiciously.

De zang van de vogels op de takken klinkt honingzoet. Hun lieflijke gekwetter klinkt zegenrijk door.

kusumita sarovare kamala-hillola
maṅgala saurabha bahe pavana-kallola (7)

In a pond filled with many varieties of flowers, lotuses sway to and fro. Gently billowing breezes carry their auspicious fragrance in all directions.

In een vijver van vele soorten lotusbloemen schommelen de lotussen. De zachte wind voert hun gunstige geur in alle richtingen.

jhā̃jhara kā̃sara ghaṇṭā śaṅkha karatāla
maṅgala mṛdaṅga bāje parama rasāla (8)

Large cymbals, gongs, bells, conches, karatālas, and auspicious mṛdaṅgas resonate most sweetly.

Het geluid van de grote cimbalen, gongs, bellen, schelphoorns, karatāla’s, en gunstige mṛdaṅga’s is zeer aangenaam.

maṅgala ārati kare bhakatera gaṇa
abhāgā keśava (śrī keśava dāsa) kare nāma-saṅkīrtana (9)

While the devotees perform maṅgala-ārati, this unfortunate Keśava (the servant of Śrī Keśava) sings nāma-saṅkīrtana.

Terwijl de toegewijden de maṅgala-ārati doen, doet deze onfortuinlijke Keśava (dienaar van Śrī Keśava) nāma-saṅkīrtana.

Bron: Śrī Gauḍīya Gīti-guccha, 6e editie
Vertaling: door de leerlingen van Śrīla Prabhupāda en Śrīla Bhaktivedānta Nārāyaṇa Mahārāja
Compositie: Dāmodara dāsa

error: Content is protected !!