Śrī Nanda-nandanāṣṭakam

sucāru-vaktra-maṇḍalaṁ sukarṇa-ratna-kuṇḍalam
sucarcitāṅga-candanaṁ namāmi nanda-nandanam (1)

His round face is so lovely, His beautiful ears are adorned with hanging jewelled earrings, and His body is nicely anointed with fragrant sandalwood paste. I offer praṇāma to that Śrī Nanda-nandana.

Zijn ronde gezicht is zo aantrekkelijk, aan Zijn mooie oren hangen met juwelen bezette oorbellen, en op Zijn lichaam is geurige sandelhoutzalf fraai aangebracht. Ik breng mijn praṇāma aan Śrī Nanda-nandana.

sudīrgha-netra-paṅkajaṁ śikhi-śikhaṇḍa-mūrdhajam
anaṅga-koṭi-mohanaṁ namāmi nanda-nandanam (2)

His eyes are elongated like lotuses; peacock feathers adorn His head; and He enchants millions of Cupids. I offer praṇāma to that Śrī Nanda-nandana.

Zijn ogen zijn zo wijd als lotussen; op zijn hoofd prijken pauwenveren; en Hij brengt miljoenen liefdesgoden van de wijs. Ik breng mijn praṇāma aan Śrī Nanda-nandana.

sunāsikāgra-mauktikaṁ svacchanda-danta-paṅktikam
navāmbudāṅga-cikkaṇaṁ namāmi nanda-nandanam (3)

From the tip of His beautiful nose hangs an elephant pearl, His rows of teeth shine naturally [like pearls], and His bodily complexion shines like a fresh raincloud. I offer praṇāma to that Śrī Nanda-nandana.

Aan de punt van zijn mooie neus hangt een olifant parel, in Zijn mond schitteren zijn tanden [als parels], en Zijn gelaatskleur glimt als een pas gevormde regenwolk. Ik breng mijn praṇāma aan Śrī Nanda-nandana.

kareṇa veṇu-rañjitaṁ gati-karīndra-gañjitam
dukūla-pīta-śobhanaṁ namāmi nanda-nandanam (4)

His hands are adorned with a flute, His majestic gait excels that of the king of elephants, and He is beautified by fine yellow garments. I offer praṇāma to that Śrī Nanda-nandana.

In Zijn handen houdt Hij een fluit, zijn manier van lopen overtreft de olifant koning, en Hij is prachtig getooid in fijne gele kledingstukken. Ik breng mijn praṇāma aan Śrī Nanda-nandana.

tri-bhaṅga-deha-sundaraṁ nakha-dyuti-sudhākaram
amūlya-ratna-bhūṣaṇaṁ namāmi nanda-nandanam (5)

His threefold bending form is most beautiful, His nails glow like the moon, and He is adorned by priceless gems. I offer praṇāma to that Śrī Nanda-nandana.

Zijn op drie plaatsen doorgebogen lichaam is wondermooi, Zijn teennagels lichten op als de maan, en Hij is getooid met juwelen van onschatbare waarde. Ik breng mijn praṇāma aan Śrī Nanda-nandana.

sugandha-aṅga-saurabham uro-virāji-kaustubham
sphurac-chrīvatsa-lāñchanaṁ namāmi nanda-nandanam (6)

His body exudes an extraordinarily enchanting fragrance, and upon His broad chest the kaustubha gem shines, along with the mark of Śrīvatsa. I offer praṇāma to that Śrī Nanda-nandana.

Zijn lichaam geurt bedwelmend heerlijk, op Zijn brede borst straalt het kaustubha juweel, samen met het Śrīvatsa-teken. Ik breng mijn praṇāma aan Śrī Nanda-nandana.

vṛndāvana-sunāgaraṁ vilāsānuga-vāsasam
surendra-garva-mocanaṁ namāmi nanda-nandanam (7)

He is Vṛndāvana’s expert paramour who dresses in a manner to enhance His charming, playful pastimes and who liberates Indra from his pride. I offer praṇāma to that Śrī Nanda-nandana.

Hij is de beste minnaar van Vṛndāvana die altijd gepast gekleed is voor Zijn lieflijk spel en vermaak en die Indra van zijn trots afhelpt. Ik breng mijn praṇāma aan Śrī Nanda-nandana.

vrajāṅganā-sunāyakaṁ sadā sukha-pradāyakam
jagan-manaḥ pralobhanaṁ namāmi nanda-nandanam (8)

The exquisite lover of the damsels of Vraja always bestows happiness upon all living entities and enchants their mind. I offer praṇāma to that Śrī Nanda-nandana.

De grote minnaar van de meisjes van Vraja geeft altijd vreugde aan alle levende wezens en trekt hun geest aan. Ik breng mijn praṇāma aan Śrī Nanda-nandana.

śrī-nanda-nandanāṣṭakaṁ paṭhed yaḥ śraddhayānvitaḥ
tared bhavābdhiṁ dustaraṁ labhet tad-aṅghri-yugmakam (9)

Whoever with faith recites these eight verses glorifying the son of Nanda will easily conquer the insurmountable ocean of material existence and attain shelter at His two lotus feet.

Wie vol geloof deze acht verzen ter ere van de zoon van Śrī Nanda reciteert zal de moeilijk te doorkruisen oceaan van het stoffelijk bestaan oversteken en Zijn beide lotusvoeten bereiken.

Bron: Śrī Gauḍīya Gīti-guccha, 6e editie
Vertaling: door de leerlingen van Śrīla Prabhupāda en Śrīla Bhaktivedānta Nārāyaṇa Mahārāja
Compositie: Dāmodara dāsa

error: Content is protected !!