Śrī Tulasī Parikramā en Ārati

Kṛṣṇadāsa

namo namaḥ tulasī kṛṣṇa-preyasī (namo namaḥ)
(vraje) rādhā-kṛṣṇa-sevā pābô ei abhilāṣī (1)

O Tulasī, beloved of Kṛṣṇa, I repeatedly offer my obeisances unto you. My cherished desire is to attain the service of Śrī Śrī RādhāKṛṣṇa.

O Tulasī, geliefde van Kṛṣṇa, ik buig me telkenmale voor u neer. Mijn enige verlangen is om Śrī Śrī Rādhā-Kṛṣṇa te kunnen dienen.

ĵe tomāra śaraṇa laya, tāra vāñchā pūrṇa haya
kṛpā kôri’ karô tā’re vṛndāvana-vāsī (2)

Whoever takes shelter of you has all his wishes fulfilled. Being merciful upon him, you make him a resident of Vṛndāvana.

Wie ook maar zijn toevlucht bij u zoekt, ziet al zijn wensen vervuld, want u schenkt hem uw genade en maakt hem een inwoner van Vṛndāvana.

mora ei abhilāṣa, vilāsa-kuñje dio vāsa
nayane heribô sadā ĵugala-rūpa-rāśi (3)

It is my cherished desire that you grant me residence in the pleasure groves of Vṛndāvana. Then my eyes shall always behold the abundant beauty of the Divine Couple.

Mijn enige verlangen is dat u mij een plaats geeft in de speelbossen van Vṛndāvana. Want dan zal ik altijd in staat zijn om de adembenemende schoonheid van het Goddelijk Paar te aanschouwen.

ei nivedana dharô, sakhīra anugata karô
sevā adhikāra diyā karô nija-dāsī (4)

Please accept this heartfelt prayer and make me a follower of the cowherd damsels of Vraja. Give me the qualification to perform devotional service and make me your own maidservant.

Ik smeek u vanuit het diepst van mijn hart, wees zo genadig en maak me een volgeling van de koeherderinnen van Vraja. Geef me de kwalificatie om toegewijde dienst te mogen doen, en maak me uw persoonlijke dienares.

dīna kṛṣṇa dāsa kaya, ei ĵenô mora haya
śrī rādhā-govinda-preme sadā ĵenô bhāsi (5)

The fallen Kṛṣṇadāsa prays, “May I always be immersed in prema for Śrī Śrī Rādhā-Govinda.”

De gevallen Kṛṣṇadāsa bidt, “Laat me altijd ondergedompeld zijn in prema voor Śrī Śrī Rādhā-Govinda.”

Eerbetuigingen aan Śrī Tulasī-devī

vṛndāyai tulasī-devyai priyāyai keśavasya ca kṛṣṇa-bhakti-prade devi! satyavatyai namo namaḥ

I offer praṇāma again and again to Śrīmatī Tulasī-devī, who is most dear to Śrī Keśava and who is also renowned as Vṛndā-devī and Satyavatī. O Devī, you bestow kṛṣṇa-bhakti!

Ik breng telkenmale praṇāma aan Śrīmatī Tulasī-devī, die Śrī Keśava het dierbaarst is en die ook bekend is als Vṛndā-devī en Satyavatī. O Devī, u schenkt kṛṣṇa-bhakti!

Bron: Śrī Gauḍīya Gīti-guccha, 6e editie
Vertaling: door de leerlingen van Śrīla Prabhupāda en Śrīla Bhaktivedānta Nārāyaṇa Mahārāja
Compositie: Dāmodara dāsa

error: Content is protected !!