Śrī Bhagavān neemt graan noch water noch enig ander voedsel aan als er geen tulasī-blaadjes bij worden aangeboden. Als men Hem slechts een tulasī-blaadje en een handje water offert, raakt de Heer zo voldaan dat Hij Zich in handen van de toegewijde uitlevert. Dat verklaart Hari-bhakti-vilāsa (11.261) met een aanhaling uit het Gautamīya Tantra:

tulasī-dala-mātreṇa
jalasya culukena cā
vikrīṇīte svam ātmānaṁ
bhaktebhyo bhakta-vatsalaḥ

In Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.204) geeft het volgende citaat uit het Skanda Purāṇa over het dienen van śrī tulasī:

dṛṣṭā spṛṣṭā tathā dhyātā
kīrtitā namitā śrutā
ropitā sevitā nityaṁ
pūjitā tulasī śubhā

Men behoort Tulasī op negen manieren te dienen: door haar te aanschouwen, aan te raken, op haar te mediteren, haar eerbetuigingen te brengen, kīrtana voor haar te doen, haar te horen verheerlijken, haar water te geven en te vereren.

Hari-bhakti-vilāsa (9.104) verklaart:

yā dṛṣṭā nikhilāgha-saṅgha-śamanī spṛṣṭā vapuḥ-pāvanī
rogāṇām abhivanditā nirasanī siktāntaka-trāsinī
pratyāsatti vidhāyinī bhagavataḥ kṛṣṇasya samropitā nyastā
tac-caraṇe vimukti-phaladā tasyai tulasyai namaḥ

O Tulasī, ik breng u mijn eerbiedige eerbetuigingen. Uw aanblik alleen al vernietigt alle zonden. Door uw aanraking raakt het lichaam gelouterd. Wie u eerbetuigingen brengt, zal van ziekte worden verlost. Wie u water aanbiedt, ziet de angst voor de dood wegvluchten. Wie u plant verwerkt zich nabijheid tot de Heer. Wie u aan de lotusvoeten van  Śrī Kṛṣṇa offert ontvangt een bijzondere vorm van mukti of de zeldzame vrucht van prema-bhakti.

De śastra’s geven diverse mantra’s voor (i) het baden van tulasī, (ii) het plukken van haar blaadjes, (iii) het maken van ommegangen om haar heen en (iv) het brengen van eerbetuigingen aan haar.

(i) Śrī-tulasī-snāna-mantra  ~ mantra voor het baden van tulasī

Deze  mantra dient men uit te spreken bij het water geven aan śrī tulasī:

govinda-vallabhāṁ devīṁ
bhakti-caitanya-kāriṇīm
snāpayāmi jagad-dhātrīṁ
viṣṇu-bhakti-pradāyinām

O, Devī, Govinda’s beminde, u wekt het bewustzijn tot het dienen van de Heer en schenkt kṛṣṇa-bhakti. Ik baad u, o Tulasī, moeder van het heelal.

(ii) Śrī-tulasī-cayana-mantra ~ mantra voor het plukken van tulasī-blaadjes

Deze mantra dient bij het plukken van de blaadjes van śrī tulasī te worden uitgesproken:

tulasy amṛta janmāsi
sadā tvaṁ keśava-priyā
keśavārthe vicinvāmi
varadā bhava śobhane

Hari-bhakti-vilāsa (7.347), citaat uit het Skanda Purāṇa

O, Tulasī, u bent tijdens het karnen van de melkoceaan voortgekomen uit de nectar (amṛta). U bent Heer Keśava altijd dierbaar. Ik pluk uw blaadjes slechts om er Śrī Kṛṣṇa mee te eren. Moge u me de zegen geven dat mijn verering van Kṛṣṇa vrucht mag dragen.

(iii) Śrī-tulasī-pradakṣiṇā-mantra ~ mantra voor het maken van ommegangen om tulasī

Men dient deze mantra te reciteren terwijl men vier maal om tulasī rond gaat:

yāni kāni ca pāpāni
brahma-hatyādikāni ca

Hari-bhakti-vilāsa 12.19

O Tulasī-devī, ommegangen rond u verdrijven allerlei zonden tot en met het doden van een brāhmaṇa.

(iv) Śrī-tulasī-praṇāma-mantra ~ mantra voor het brengen van eerbetuiging aan tulasī

vṛndāyai tulasī-devyai
priyāyai keśavasya ca
kṛṣṇa-bhakti-prade devi
satyavatyai namo namaḥ

O Vṛndā-devī, O Tulasī-devī! U bent Heer Keśava heel lief. O Devī Satyavatī. U schenkt kṛṣṇa-bhakti. Ik breng keer op keer mijn eerbetuigingen aan u.

Bron: Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhu-bindu, 2e editie
Vertaling: door de leerlingen van Śrīla Prabhupāda en Śrīla Bhaktivedānta Nārāyaṇa Mahārāja
Compositie: Dāmodara dāsa
Image/Art made possible by Pixabay.com

error: Content is protected !!