Ik wil u eraan herinneren dat u een vluchteling in de wereld bent. U bent naar deze wereld gekomen omdat u Kṛṣṇa vergeten bent. In Zijn goedheid schenkt Kṛṣṇa ons dit menselijk leven enkel zodat wij Hem kunnen herinneren en toegewijde dienst kunnen verrichten; er is geen andere reden. Vergeet nooit dat de dood boven, onder, voor en achter ons te wachten staat. Op een dag zult u oud worden. Op dat moment zal er geen dokter of wetenschapper in staat zijn om u van de dood te redden. Zij zullen eveneens oud worden. Noch uw moeder, noch uw vader, noch uw vrienden, noch andere belanghebbenden kunnen wanneer u deze wereld moet verlaten iets voor u betekenen, uw bezit wordt u ontnomen. Daarom, waar u momenteel mee bezig bent, lijkt op de activiteit van ezels – alle dagen beulen zonder resultaat. Denk hier steeds aan! Maak u geen zorgen over het gelukkig zijn in deze wereld en tracht niet het lijden uit uw leven te elimineren. Als lijden onverwacht komt, komt het geluk dan ook vanzelf. Pogingen hiertoe om dat te bewerkstelligen zijn dan ook niet noodzakelijk. Kṛṣṇa heeft al zijn vermogen en genade in Zijn namen gelegd. Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare, Hare Rāma Hare Rāma, Rāma Rāma , Hare Hare.
De ons vergunde tijd is zeer kort; evenmin weten we wanneer ons eigen leven ten einde is. Zelfs een ouder iemand kan blijven leven, nadat zijn kinderen zijn heengegaan. Niemand is zeker, daarom dient men geen pogingen te doen om zich materieel te verrijken. Ga door met het chanten van de heilige namen en u zult vanzelf in het eigen levensonderhoud worden voorzien. Chant en herinner Kṛṣṇa altijd en wees altijd gelukkig. Dat is de essentie van al onze Indiase literatuur, inclusief de Veda’s, Upaniṣads, Bhagavad-gītā en het Śrīmad-Bhāgavatam. Als u gelukkig wilt zijn, chant en dien Kṛṣṇa en keer dan gelukkig terug naar uw oorspronkelijke plaats, Goloka Vṛndāvana, terug naar God, terug naar huis.

—Śrīla Bhaktivedānta Nārāyaṇa Mahārāja (April 17, 2008)
Walking with a Saint – Morning Walks and Conversations 2008
Image/Art made possible by Pixabay.com

error: Content is protected !!