Śrī Guru


Tridaṇḍīsvāmī Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Mahārāja

Eerbetuigingingen aan Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

nama oṁ viṣṇu-pādāya rādhikāyaḥ-priyātmane
śrī-śrīmad-bhaktivedānta-nārāyaṇa iti nāmine

Ik breng praṇāma aan oṁ viṣṇupāda* Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja, die Śrīmatī Rādhikā heel dierbaar is.
* plaatsbekleder van Visnu

śrī-kṛṣṇa-līlā-kathane su-dakṣam audārya-mādhurya-guṇaiś ca yuktam
varaṁ vareṇyaṁ puruṣaṁ mahāntaṁ nārāyaṇaṁ tvāṁ śirasā namāmi

O Śrīla Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja, u bent de bekwaamste in het beschrijven van kṛṣṇa-līlā en u bent begiftigt met de kwaliteiten van grootmoedigheid en zoetheid. U bent de beste van alle grote zielen. Ik buig me neer en leg mijn hoofd aan uw lotusvoeten.

tridaṇḍināṁ bhakta-śiromaṇiṁ ca śrī-kṛṣṇa-padābja-dhṛtaika-hṛdi
caitanya-līlāmṛta-sāra-sāraṁ nārāyāṇaṁ tvāṁ satataṁ prapadye

Tridaṇḍī-sannyāsī Śrīla Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja, het kroonjuweel onder de bhakta’s, houdt de lotusvoeten van Rādhā en Kṛṣṇa altijd in zijn hart, met name wanneer Kṛṣṇa Śrīmatī Rādhikā dient. Hij mediteert diep op Śrī Caitanya Mahāprabhu en de diepere redenen voor Zijn verschijnen. Ik buig me neer aan de lotusvoeten van Śrīla Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja, die ontelbare bovenzinnelijke eigenschappen bezit.

error: Content is protected !!