Mission & Vision

Missie

Hare Kṛṣṇa

WIJ ZIJN House of Bhakti

Onderdeel van de

INTERNATIONAL
PURE BHAKTI
YOGA SOCIETY

Onder de liefdevolle begeleiding en inspiratie van
Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

Hare Kṛṣṇa

House of Bhakti, ook wel bekend als de Hare Kṛṣṇa beweging, maakt deel uit van een wereldwijde gemeenschap, het IPBYS (International Pure Bhakti Yoga Society), bestaande uit tempels, āśrama’s (leefgemeenschappen) en een verscheidenheid aan outreach-projecten.

House of Bhakti en het IPBYS behoren tot de Gauḍīya Vaiṣṇava-traditie, een beweging binnen het Vaiṣṇavisme (dienaarschap aan Viṣṇu). Het is schriftelijk gebaseerd op 5.000 jaar oude teksten in het Sanskriet, Śrīmad Bhagavad-gītā, “Het Lied van God,” dat ook wel ‘India’s geschenk aan de wereld’ wordt genoemd. Onze oorsprong is rechtstreeks te traceren naar Śrī Kṛṣṇa , de spreker van dit heilig geschrift, die wordt vereerd als de allerhoogste Gods Persoon, en die in de 16e eeuw neerdaalde als Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu om het zingen en reciteren van de Hare Kṛṣṇa Mahā-mantra te introduceren als het meest effectieve middel om zelfrealisatie en liefde voor God te bereiken in dit tijdperk.

Chant

Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare
Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare

en wees gelukkig!

Chant

Een ācārya is onze spirituele gids op weg naar zuivere liefde!

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja (Śrīla Gurudeva)
Onze geestelijk leraar (Śrīla Gurudeva) is een zelf-gerealiseerde, volmaakt zuivere beoefenaar en wereldwijd erkende predikant van het devotionele proces in de Gauḍīya Vaiṣṇava-traditie.
Al meer dan een halve eeuw demonstreert en belichaamt Śrīla Bhaktivedānta Nārāyaṇa Mahārāja het zuivere onvervalste leven van volkomen toewijding en liefdevolle dienst aan zijn Gurudeva, Śrī Caitanya Mahāprabhu en het Goddelijk Paar Śrī Śrī Rādhā-Kṛṣṇa.

Missie van Śrīla Gurudeva
Hij heeft zijn hele leven gewijd aan het hoogste welzijnswerk ― het helpen van alle levende wezens ongeacht ras of religie, bij het verwezenlijken van hun ware identiteit.
Het is de taak van ieder levend wezen om zijn of haar eeuwige relatie met de Allerhoogste Heer te verwezenlijken om zo transcendentale liefde en eeuwige vreugde te ervaren, en te delen.

error: Content is protected !!