The topmost form of bathing is performing kīrtana of Kṛṣṇa’s holy names, and remembering Kṛṣṇa. This is also known as mānasa-snāna, or mental bath. After bathing in water, every person must perform mānasa-snāna. The supremacy of the mānasa-snāna is confirmed in the scriptures.

Mantra for taking bath by mind (mānasa-snāna)

apavitraḥ pavitro vā sarvāvasthāṁ gato ‘pi vā
yaḥ smaret puṇḍarīkākṣaṁ sa bāhyābhyantara-śuciḥ

Garuḍa-purāṇa

Whether one is contaminated, pure, or has passed through all conditions and stages of life, if one remembers the lotus-eyed Lord, Puṇḍarīkākṣa, Śrī Kṛṣṇa, one becomes pure both externally and internally.

De geschiktste methode om gelouterd te raken is door de kīrtana van de heilige namen van Kṛṣṇa te verrichten, en Kṛṣṇa te heugen. Dit wordt ook mānasa-snāna of het nemen van een mentaal bad genoemd. Na het nemen van een bad dient men ook mānasa-snāna te doen. De superioriteit van mānasa-snāna wordt bevestigd in de heilige geschriften.

Zuiveringsmantra als men mentaal een bad neemt (mānasa-snāna)

apavitraḥ pavitro vā sarvāvasthāṁ gato ’pi vā
yaḥ smaret puṇḍarīkākṣaṁ sa bāhyābhyantara-śuciḥ

Garuḍa Purāṇa

Ongezuiverd of gezuiverd, of zelfs alle omstandigheden hebben meegemaakt, iemand die zich de lotusogige Heer, Puṇḍarīkākṣa, Śrī Kṛṣṇa heugt, raakt zowel van buiten als van binnen gelouterd.

Bron: Arcana-dīpikā
Vertaling: door de leerlingen van Śrīla Prabhupāda en Śrīla Bhaktivedānta Nārāyaṇa Mahārāja
Compositie: Dāmodara dāsa

error: Content is protected !!