Daśāvatāra-stotram

Śrī Jayadeva Gosvāmī

pralaya-payodhi-jale dhṛtavān asi vedaṁ
vihita-vahitra-caritram akhedam
keśava! dhṛta-mīna-śarīra! jaya jagadīśa! hare (1)

In the waters of universal dissolution, You carried the Vedas, just like a boat, without any effort. O Keśava, who assumed the form of a fish [Matsya], all glories to You, O Lord of the Universe, O Hari!

Bij de overstroming van de wereld redt U als een reddingsboot moeiteloos de Veda’s. O Keśava, O Heer van het Universum, O Hari, die de vorm van een vis [Matsya] heeft aangenomen, alle eer aan U!

kṣitir iha vipulatare tiṣṭhati tava pṛṣṭhe
dharaṇi-dharaṇa-kiṇa-cakra-gariṣṭhe
keśava! dhṛta-kūrma-śarīra! jaya jagadīśa! hare (2)

The Earth rests on Your expansive back, hardened by the numerous callous formations resulting from that burden. O Keśava, who assumed the form of a tortoise[Kūrma], all glories to You, O Lord of the Universe, O Hari!

De aarde rust op Uw uitgestrekte rug, die door het dragen van de wereld op vele plaatsen verhard is. O Keśava, O Heer van het Universum, O Hari, die de vorm van een schildpad [Kūrma] heeft aangenomen, alle eer aan U!

vasati daśana-śikhare dharaṇī tava lagnā
śaśini kalaṅka-kaleva nimagnā
keśava! dhṛta-śūkara-rūpa! jaya jagadīśa! hare (3)

The Earth rests on the tip of Your tusk, set there like an infinitesimal spot on the face of the [waxing] moon. O Keśava, who assumed the form of a boar [Varāha], all glories to You, O Lord of the Universe, O Hari!

De aarde rust op de punt van Uw slagtand, waar ze als een onbeduidende vlek op de [wassende] maan lijkt. O Keśava, O Heer van het Universum, O Hari, die de vorm van een wild zwijn [Varāha] heeft aangenomen, alle eer aan U!

tava kara-kamala-vare nakham adbhuta-śṛṅgaṁ
dalita-hiraṇya-kaśipu-tanu-bhṛṅgam
keśava! dhṛta-narahari-rūpa! jaya jagadīśa! hare (4)

Upon the beautiful lotuses of Your hands, Your nails, with their amazing tips, have torn asunder the wasp-like body of Hiraṇyakaśipu. O Keśava, who assumed the form of a man-lion [Nṛsiṁha], all glories to You, O Lord of the Universe, O Hari!

Met Uw wonderbaarlijke puntige nagels aan Uw prachtige lotushanden heeft u het wesp-gelijke lichaam van Hiraṇyakaśipu uiteengescheurd. O Keśava, O Heer van het Universum, O Hari, die de vorm van half mens, half leeuw heeft aangenomen, alle eer aan U!

chalayasi vikramaṇe balim adbhuta-vāmana!
pada-nakha-nīra-janita-jana-pāvana! keśava!
dhṛta-vāmana-rūpa! jaya jagadīśa! hare (5)

You deceived Bali while taking [immense] strides, O wonderful Dwarf! You purify people by the [Ganges] water that emanates from Your toenails. O Keśava, who assumed the form of a dwarf [Vāmana], all glories to You, O Lord of the Universe, O Hari!

O wonderbaarlijke dwerg, door Uw [reusachtige] stappen misleidde U koning Bali! De zielen worden gezuiverd door het [Ganges] water dat van Uw teennagels stroomt. O Keśava, O Heer van het Universum, O Hari, die de vorm van een dwerg [Vāmana] heeft aangenomen, alle eer aan U!

kṣatriya-rudhira-maye jagad apagata-pāpaṁ
snapayasi payasi śamita-bhava-tāpam keśava!
dhṛta-bhṛgu-pati-rūpa! jaya jagadīśa! hare (6)

You liberate all the creatures of the world from sin, by letting them bathe in the waters [of the sacred land of Kurukṣetra], which is infused with the blood of unrighteous rulers. O Keśava, who assumed the form of the Lord of Bhṛghus [Paraśurāma], all glories to You, O Lord of the Universe, O Hari!

U verlost alle levende wezens op aarde van de terugslagen van hun zondes, door ze in aanraking te laten komen met het water [van het heilige veld Kurukṣetra] dat doordrenkt is met het bloed van heersers die overtredingen hebben begaan. O Keśava, O Heer van het Universum, O Hari, die de vorm van de Heer van de Bhṛghu’s [Paraśurāma] heeft aangenomen, alle eer aan U!

vitarasi dikṣu raṇe dik-pati-kamanīyaṁ
daśa-mukha-mauli-baliṁ ramaṇīyam
keśava! dhṛta-rāma-śarīra! jaya jagadīśa! hare (7)

In the battle [of Laṅka] You distributed the heads of ten-headed Rāvaṇa, as the most desired and gratifying sacrificial offering, to the presiding demigods of the [ten] directions. O Keśava, who assumed the form of Rāma, all glories to You, O Lord of the Universe, O Hari!

In de strijd [om Laṅka] verdeelt u de tien hoofden van Rāvaṇa, als uitermate aantrekkelijke en begeerlijke offer onder de leidende godheden van de [tien] richtingen. O Keśava, O Heer van het Universum, O Hari, die de vorm van Heer Rāma heeft aangenomen, alle eer aan U!

vahasi vapuṣi viśade vasanaṁ jaladābhaṁ
hala-hati-bhīti-milita-yamunābham
keśava! dhṛta-haladhara-rūpa! jaya jagadīśa! hare (8)

On Your brilliant white form, You wear garments the [dark blue] color of a rain cloud that resembles the hue of the Yamunā River, who came in Your presence, apprehensive of the striking of Your plow. O Keśava, who assumed the form of the wielder of the plough [Balarāma], all glories to You, O Lord of the Universe, O Hari!

Uw stralende blanke lichaam is gehuld in kleding die de [donker blauwe] kleur van een regenwolk heeft en die ook gelijkenis vertoont met de donkerkleurige Yamunā Rivier, die door de slag van Uw ploeg angstig naar U toe is gekomen. O Keśava, O Heer van het Universum, O Hari, die de vorm van de ploegdrager [Balarāma] heeft aangenomen, alle eer aan U!

nindasi yajña-vidher ahaha śruti-jātaṁ
sa-daya-hṛdaya! darśita-paśu-ghātam
keśava! dhṛta-buddha-śarīra! jaya jagadīśa! hare (9)

You decry the prescriptions of the Śrutis that pertain to sacrifice, Your heart brimming with compassion when You witness animal slaughter. O Keśava, who assumed the form of Buddha, all glories to You, O Lord of the Universe, O Hari!

Uw hart is vol mededogen bij de aanblik van de slacht van dieren, de aanwijzingen die betrekking hebben op de uitvoering van offers in de Śruti’s wijst U openlijk af. O Keśava, O Heer van het Universum, O Hari, die de vorm van Buddha heeft aangenomen, alle eer aan U!

mleccha-nivaha-nidhane kalayasi karavālaṁ
dhūma-ketum iva kim api karālam
keśava! dhṛta-kalki-śarīra! jaya jagadīśa! hare (10)

At the hour of death for the numerous barbarous hosts, You wield a sword that is as terrifying as a foreboding comet. O Keśava, who assumed the form of Kalki, all glories to You, O Lord of the Universe, O Hari!

U verschijnt met een angstaanjagende zwaard, dat als een onheilspellende komeet is, en roeit de vele barbaren uit. O Keśava, O Heer van het Universum, O Hari, die de vorm van Kalki heeft aangenomen, alle eer aan U!

śrī-jayadeva-kaver idam uditam udāraṁ
śṛṇu sukha-daṁ śubha-daṁ bhava-sāram
keśava! dhṛta-daśa-vidha-rūpa! jaya jagadīśa! hare (11)

Please hear this sincere prayer uttered by the poet Śrī Jayadeva. It awards happiness and auspiciousness and describes the essence of Your incarnations! O Keśava, who assumed ten forms! All glories to You, O Lord of the Universe, O Hari!

Luister alstublieft naar deze bijzondere lofprijzing door de dichter Śrī Jayadeva. Deze schenkt zowel geluk als voorspoed en beschrijft de essentie van Uw verschijningsvormen! O Keśava, O Heer van het Universum, O Hari, die tien vormen heeft aangenomen, alle eer aan U!

vedān uddharate jaganti vahate bhū-golam udbibhrate
daityān dārayate baliṁ chalayate kṣatra-kṣayaṁ kurvate
paulastyaṁ jayate halaṁ kalayate kāruṇyam ātanvate
mlecchān mūrcchayate daśākṛti-kṛte kṛṣṇāya tubhyaṁ namaḥ (12)

Unto the deliverer of the Vedas (Matsya), the upholder of all the worlds (Kurma), the savior of Mother Earth (Varāha), the slayer of [Hiraṇyakaśipu and other] demons (Nṛsiṁha), the deceiver of Bali (Vāmana), the destroyer of kṣatriyas (Paraśurāma), the conqueror of Rāvaṇa (Rāma), the wielder of the plow (Balarāma), the advocate of compassion (Buddha), and the vanquisher of the barbarians (Kalki); O You who assume these ten forms, O Kṛṣṇa, I offer my obeisances.

Aan de redder der Veda’s (Matsya), de ophouder van de werelden (Kurma), de verlosser van Moeder Aarde (Varāha), de doder van [Hiraṇyakaśipu en andere] demonen (Nṛsiṁha), de bedrieger van Bali (Vāmana), de vernietiger der kṣatriya’s (Paraśurāma), de veroveraar van Rāvaṇa (Rāma), de drager van de ploeg (Balarāma), de verdediger van mededogen (Buddha), en de slachter der barbaren (Kalki); Aan U, die deze tien vormen aanneemt, O Kṛṣṇa, bied ik mijn eerbetuigingen aan.

Bron: Śrī Gauḍīya Gīti-guccha, 6e editie
Vertaling: door de leerlingen van Śrīla Prabhupāda en Śrīla Bhaktivedānta Nārāyaṇa Mahārāja
Compositie: Dāmodara dāsa

error: Content is protected !!