Het volgende is een samenvatting uit een lezing van Śrīla Bhaktivedanta Nārāyaṇa Mahārāja van 20-11-2001 (viering verdwijningsdag van Śrīla Prabhupāda Bhaktivedānta Svāmī Mahārāja te Varsānā India).

ISKCON: Vanaf het Begin der Schepping

Śrīla Bhaktivedanta Nārāyaṇa Mahārāja: Ik wil iets verduidelijken. We horen en lezen dat Śrīla Bhaktivedanta Svāmī Mahārāja ISKCON heeft opgericht (De Internationale Gemeenschap voor Kṛṣṇa Bewustzijn). Wat is ISKCON? Hij geeft zelf de betekenis, te beginnen met: kṛṣṇa-bhakti-rasa-bhāvitā matiḥ [Caitanya-caritāmṛta, Madhya-līlā 8.70]* De personen die dit vers volgen zijn eigenlijk ISKCON leden. ISKCON is niet nieuw.
Uw Prabhupāda heeft eigenlijk ISKCON niet opgericht. ISKCON werd opgericht door Brahmā, en Kṛṣṇa Zelf. Brahmā is één van de vier sampradāya guru’s, en hij vestigde ISKCON door de genade van Kṛṣṇa. Nārada is het eerste ISKCON lid, Śrīla Vyāsadeva is het tweede, en Śrī Śukadeva Gosvāmī is het derde. Alle zuivere toegewijden in de guru-paramparā zijn ISKCON leden.**
Śrīla Svāmī Mahārāja vertaalde de naam ISKCON in het Engels, maar de vaiṣṇava gemeenschap bestaat al sinds het ontstaan van de schepping, het begin der tijden. Zoals hij zelf zegt, “het is dezelfde wijn in een nieuwe fles.” Hij heeft niet iets nieuws geïntroduceerd. Hij gaf dezelfde filosofie dat Kṛṣṇa gaf in Zijn Gītā, dezelfde filosofie dat Śrīla Vyāsadeva gaf in zijn Śrīmad Bhāgavatam, en dezelfde filosofie dat Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī gaf in Śrī Caitanya-caritāmṛta. Hij nam alle leringen van zijn guru Śrīla Bhaktisiddhanta Sarasvatī Gosvāmī Ṭhākura, en hij nam ook iets van zijn sannyāsa guru Śrīla Bhakti Prajnāna Keśava Gosvāmī Mahārāja. Hij ontving de sannyāsa mantra van hem, de mantra voor het bereiken van dienaarschap aan Sri Rādhā, en daarna verkondigde hij de missie. Zo is alleen de naam van zijn missie nieuw, en het was voornamelijk alleen nieuw voor de westerse landen. In India bestaat ISKCON sinds mensenheugenis.

We blijven eeuwig verbonden met ISKCON
[Tijdens de lezing keek Śrīla Gurudeva naar een gast in het publiek die sannyāsa van Śrīla Bhaktivedanta Svāmī Mahārāja Prabhupāda had ontvangen, en na Prabhupāda’s verdwijning bābājī-veśa had aanvaard. Hij vervolgde zijn commentaar:]
Er is nooit een geval bekend dat een toegewijde sannyāsa nam van Śrīla Prabhupāda Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura en daarna bābājī-veśa heeft aanvaard. Dit is nooit eerder voorgekomen.
Gast: “Hoe zit het met Kṛṣṇa dāsa Bābājī?”
Śrīla Bhaktivedanta Nārāyaṇa Mahārāja: Kṛṣṇa dāsa Bābājī was niet een directe leerling van Śrīla Prabhupāda Sarasvatī Ṭhākura. Mijn Guru Mahārāja heeft hem nooit geaccepteerd als een bābājī. Hij sprak hem altijd aan met zijn brahmacārī naam, Svādhikārānanda Brahmacārī. Kṛṣṇa Dasa Bābājī heeft nimmer sannyāsa van Śrīla Prabhupāda (Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura) gekregen, en bovendien is hij nooit een sannyāsī geweest. Hij was voorheen een brahmacārī.
In de hele geschiedenis van Śrīla Sarasvatī Ṭhākura Prabhupāda is het nog nooit voorgekomen dat iemand sannyāsī is geworden en vervolgens de kleding van een bābājī heeft aanvaard. De juiste opvattingen en principes van sannyāsa zijn in lijn met de beginselen van ISKCON. We zijn ook ISKCON, en we blijven eeuwig verbonden met ISKCON. Iemand die werkelijk lid is van ISKCON, zal nooit ISKCON verlaten, in dit leven of een toekomstig leven.
Gast: Śrīla Purī Mahārāja gaf bābājī-veśa aan sommige discipelen.
Śrīla Bhaktivedanta Nārāyaṇa Mahārāja: We spreken niet over het geven van bābājī-veśa. Hij heeft nimmer bābājī-veśa gegeven aan iemand die voorheen sannyāsa had ontvangen. Onze Guru Mahārāja gaf ook bābājī-veśa en Śrīla Prabhupāda Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura gaf ook bābājī-veśa aan sommigen, maar er is nooit iemand veranderd van sannyāsa naar bābājī.
Er is bijna geen verschil tussen een sannyāsī en bābājī, voor beide is de mantra hetzelfde. Het belangrijkste verschil is dat de bābājī meestal een bhajanānandī is (een verzaker die zich meer richt op zijn persoonlijke bhajana, hij besteedt minder tijd aan predik-activiteiten), en de sannyāsī is een goṣṭhyānandī (een prediker die zich ook bezighoudt met bhajana). Alleen degenen die niet weten wat de principes van beide zijn kunnen hun kleding veranderen. We mogen niet afwijken.

*Śrīla Prabhupāda zegt in De reis van zelfontdekking:
“Ik heb de woorden Kṛṣṇa-bewustzijn uit het vers van Kṛṣṇa-bhakti-rasa-bhāvitā vertaald.” Caitanya-caritāmṛta, Madhya-līlā 8.70:

kṛṣṇa-bhakti-rasa-bhāvitā matiḥ
krīyatāṁ yadi kuto ’pi labhyate
tatra laulyam api mūlyam ekalaṁ
janma-koṭi-sukṛtair na labhyate

Zuivere toegewijde dienst in Kṛṣṇa bewustzijn kan men zelfs niet krijgen tegen de prijs van de vrome werken van honderden en duizenden levens. De enige prijs waarvoor men die kan krijgen is, intens verlangen naar vraja-rasa. Als het ergens verkrijgbaar is, dient men het meteen te kopen.

**een fragment uit een lezing van Prabhupāda op 1 december 1966:
“Ik heb u het proces van geestelijke erfopvolging gegeven: van Kṛṣṇa, Brahmā; van Brahmā, Nārada; van Nārada, Vyāsa; van Vyāsa, Madhva; van Madhva, Mādhavendra Purī; van Mādhavendra Purī, Īśvara Purī; . . van Īśvara Purī, Heer Caitanya. Dus evam paramparā. In een paramparā systeem, een geestelijke erfopvolging, zal men geen verandering vinden … Men is niet dwaas om iets nieuws te introduceren … Als men iets authentiek wenst, dan dient men het origineel te aanvaarden – de oude waarheid. Het is niet mogelijk hiervan af te wijken. Kan iemand het traject van zonsopgang naar zonsondergang veranderen? Het is een ware wet die een ieder dient te aanvaarden.”

Vertaling: Dāmodara dāsa
Image/Art made possible by Pixabay.com

error: Content is protected !!